1a Campanya Star Wars Legion : Cawars Legion I

Reglament Versió 1.2.

 • Calendari:
  • No hi ha jornades fixes, però s’estableix un mes com a temps “normal” per jugar cadascun dels escenaris.
  • La campanya comença el dia 21/06/2020 i la data límit de finalització és el 25/10/2020.
 • Batalles i escenaris:
  • Enfrontaments totalment lliures. Cal tenir en compte que els escenaris tenen 2 actes, i que el segon acte s’ha de jugar contra el mateix contrincant que es va jugar el primer.
  • No es podrà repetir contrincant excepte per jugar el segon acte de cada escenari.
  • Els escenaris es podran jugar en qualsevol ordre. Tot i això, sempre hi haurà muntada una taula de l’escenari recomanat per jugar durant aquell mes.
  • S’entén per escenari el conjunt dels dos actes que el composen. Jugar un acte no implica haver jugat l’escenari. Es considerarà que s’ha jugat l’escenari quan s’hagin jugat els dos actes.
  • Els 2 actes de cada escenari s’hauran de jugar amb el seu corresponent ordre, i sempre s’hauran de jugar contra el mateix adversari.
  • Es podran repetir escenaris sempre que s’hagin jugat prèviament tots els escenaris.
 • Escenaris de la campanya:
  • Els escenaris s’aniran revelant cada mes. A partir de que s’hagi revelat un escenari, es podrà jugar aquest o qualsevol dels anteriors.
 • Organització de jugadors:
  • Registrar-se com a jugador de la campanya amb l’exèrcit/s que vulgui jugar.
  • Tots els jugadors amb un mateix exèrcit apuntats formaran una facció.
  • Es considerarà que els jugadors estan en actiu si com a mínim finalitzen un escenari.
  • Els jugadors inactius no es tindran en compte pel recompte final de punts d’una facció.
  • Apuntar-se a la campanya és gratuït, però està limitat als socis de CaWa Girona.
 • Obligacions dels jugadors:
  • Coordinar les batalles a través del xat de Whatsapp oficial de CawaGirona per tal que els organitzadors estiguin informats de les batalles que es van realitzant.
  • Tenir cura de l’escenografia utilitzada i dels materials comuns del local.
  • Dur totes les miniatures correctament muntades i en el millor estat de conservació possible i que siguin ben identificables al camp de batalla. Es recomana pintar-les.
  • Emplenar les actes de batalla i fer-les arribar als organitzadors de la campanya.
  • Dur la llista degudament actualitzada a cada batalla. Pot ser en format paper o virtual.
  • Mostrar la llista a l’adversari per tal que pugui revisar-la si ho requereix.
  • Explicar la llista a l’adversari amb totes les millores de les unitats.
  • Donar la llista als àrbitres si li demanen.
  • Dur totes les cartes de joc. Si una unitat no te una carta de millora sobre la taula i assignada, aquella unitat no pot jugar aquella millora. Si una unitat no te carta d’unitat, la unitat no podrà jugar.
  • Reservar la taula de la campanya. Tindran preferència d’ús de la taula ja muntada els jugadors de la campanya que la hagin reservat prèviament. Per reservar la taula, només cal avisar a través del WhatsApp oficial.
 • Beneficis dels jugadors:
  • Els jugadors podran accedir a tot el material de Cawa Girona per disputar les batalles.
  • Tots els jugadors actius rebran un obsequi per part de l’organització.
  • La campanya no donarà premis per classificació ni de qualsevol altra mena.
 • Proxys:
  • S’entén com a proxy qualsevol miniatura no oficial o oficial que s’utilitzi de manera incorrecte. Ex: Utilitzar una miniatura de soldat B1 per representar el líder de la unitat. En aquest cas, aquest B1 és un proxy.
  • En cas d’utilitzar proxys serà obligatori l’ús de les siluetes.
  • Es permeten proxys en miniatures de peana petita només quan la miniatura sigui substituïda per una altra del mateix tamany i característiques i que representi el mateix tipus de soldat.
  • En cap cas s’acceptaran proxys que no tinguin la mateixa peana i que no representin personatges d’Star Wars.
  • Per miniatures de peana més gran, s’haurà de consultar amb els organitzadors cada cas en particular.
  • Les cartes hauran de ser sempre les oficials del joc, o com a mínim cartes promo. Les cartes oficials però en altres idiomes, sempre estaran permeses.
  • En qualsevol cas els àrbitres tindran l’última paraula.
  • No estan permeses miniatures ni cartes d’unitats o de millora que encara no han sortit a la venda al mercat espanyol.
 • Puntuació:
  • Jugador: Guanyar un escenari (els 2 actes contra el mateix adversari) -> 5 punts
  • Jugador: Guanyar un acte -> 2 punts
  • Jugador: Batalla perduda -> 1 punt
  • Jugador: Escenari jugat amb totes les miniatures pintades -> 1 punt
  • Facció: Escenari conquistat -> 10 punts (x cada membre actiu que guanyi un escenari)
  • Facció: Escenari esgotat -> 5 punts (tots els membres actius han jugat un escenari)
  • En cas d’empat entre faccions al final de la campanya, es valorarà la facció que tingui més exèrcits pintats entre els seus membres.
  • En cas d’empat entre jugadors al final de la campanya, es revisaran els possibles enfrontaments entre ambdós jugadors i posteriorment la quantitat de batalles disputades amb totes les miniatures pintades.
 • Regles de la campanya (s’apliquen a tots els escenaris):
  • S’ha de notificar quins son els primers generals que moren durant el primer acte de cada escenari. El primer general a morir de cada bàndol, no podrà disputar el corresponent segon acte.
  • És possible que hi hagi regles específiques que apliquin únicament a un escenari. Aquestes regles es publicaran a la web i amb les cartes de cada escenari.
  • És obligatori l’ús de les siluetes. Només es podrà obviar el seu ús si de mutu acord els dos contrincants així ho decideixen i no hi ha proxys en joc.
  • El reglament de joc vigent en el moment de redactar aquestes regles de campanya és el 1.6.1 (en anglès) i aquesta versió de regles és la única legal durant la campanya. Si durant la campanya s’actualitza el reglament i els organitzadors ho creuen convenient, s’actualitzarà la versió del reglament a utilitzar en la campanya amb un avís previ als jugadors i detallant una data específica en la qual es farà el canvi de reglament.
  • BRIO: Totes les escales del joc donen brio.

Aquesta regla:

If the attacking unit leader’s base is touching a piece of terrain, that piece of terrain cannot causse a mini in the defender to be obscured unless line of sight from the unit leader to tht mini is completely blocked.

  • Només aplica a “terrenys d’àrea”. Pag. 30 V.1.6.1
 • Àrbitres:
  • Hi ha dos àrbitres durant la campanya:
   • Jorge Albert
   • ZAT
  • Si durant el transcorregut de la campanya els àrbitres ho consideren necessari, es podran realitzar modificacions del present reglament.
  • Versió actual 1.2 (02/08/2019)