El Búnker

ACTE I

Els jugadors del costat fosc començaran aquest acte amb el color vermell.
Els jugadors del costat lluminós, duran el color blau.

Si ambdós jugadors son del mateix costat, hauran de decidir de forma habitual qui és el jugador blau i qui el vermell. Un cop fet això, el jugador vermell disposarà de 100 punts més per ampliar la seva llista.

ACTE II